افزایش ظرفیت خورشیدی باعث رشد انرژی های تجدیدپذیر ایالات متحده تا سال 2023 می شوداداره اطلاعات انرژی ایالات متحده انتظار دارد که سهم تولید برق ایالات متحده از انرژی های تجدیدپذیر طی دو سال آینده افزایش یابد، که با حمایت از افزایش ظرفیت تولید در باد و خورشیدی پشتیبانی می شود. با افزایش 20 گیگاواتی ظرفیت خورشیدی پیش بینی شده، EIA انتظار دارد که انرژی خورشیدی تقریباً نیمی از ظرفیت تولید برق جدید ایالات متحده در سال 2022 را تشکیل دهد. انتظار می رود که 22 گیگاوات دیگر انرژی خورشیدی در سال 2023 آنلاین شود. باد 11 گیگاوات از انرژی خورشیدی را به خود اختصاص خواهد داد. ظرفیت جدید در سال 2022 و 5 گیگاوات در سال 2023. EIA پیش بینی می کند که بادی و خورشیدی 14 درصد از تولید برق ایالات متحده در سال جاری و 16 درصد در سال 2023 را تامین خواهند کرد.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews