حجم قابل توجهی از بنزین و تقطیر از ساحل خلیج فارس به سواحل شرقی حرکت می کندخلیج فارس یک تامین کننده کلیدی بنزین موتور و سوخت تقطیر برای سواحل شرقی ایالات متحده است. در طول مارس 2022، ساحل شرقی به طور متوسط ​​1.9 میلیون بشکه در روز (b/d) بنزین و 0.9 میلیون بشکه در روز تقطیر توسط خط لوله، تانکر و بارج از ساحل خلیج فارس دریافت کرد.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews