صادرات گاز طبیعی آمریکا به مکزیک در مرز تگزاس غربی در حال افزایش استطبق آخرین داده های ماهانه ما، صادرات خط لوله گاز طبیعی از غرب تگزاس به مکزیک به طور میانگین 1.6 میلیارد فوت مکعب در روز (Bcf/d) در ماه می 2022 بوده است که بیشترین صادرات خط لوله از غرب تگزاس در تاریخ ثبت شده است. در مقایسه با سال 2021، صادرات خط لوله ایالات متحده از تگزاس غربی با 12 درصد افزایش از ژانویه تا می 2022 به میانگین 1.4 میلیارد فوت مکعب در روز رسید.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews