داده های هزینه ساخت ژنراتورهای الکتریکی(سه شنبه، 23 اوت 2022) داده های هزینه ساخت ژنراتورهای الکتریکی جدید نصب شده در سال 2020 منتشر شده است.


منبع:
http://www.eia.gov/electricity/generatorcosts/

ترجمه و ارائه توسط: ttmnews.ir