صاحبان نیروگاه های تولید زغال سنگ به دنبال انعطاف پذیری سوخت بیشتر هستندمیزان برق تولید شده از زغال سنگ در ایالات متحده طی 10 سال گذشته به طور پیوسته در حال کاهش بوده است و به کمترین میزان در 46 سال گذشته یعنی 773393 گیگاوات ساعت (GWh) در سال 2020 کاهش یافته است. گیگاوات ساعت در سال 2021، ما دور شدن از زغال سنگ را پیش بینی می کنیم. برای رقابتی تر شدن در بازار برق، برخی از نیروگاه های زغال سنگ، تولید گاز طبیعی را به ظرفیت سوخت زغال سنگ خود اضافه می کنند (یک نیروگاه انعطاف پذیر در برابر سوخت).


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews