تولید نفت خام در منطقه ایگل فورد تگزاس از فوریه 2022 افزایش یافته استبر اساس آخرین گزارش بهره وری حفاری ما، تخمین می زنیم که تولید نفت خام در منطقه ایگل فورد در جنوب تگزاس به طور متوسط ​​1.2 میلیون بشکه در روز در طول سپتامبر 2022 خواهد بود. علیرغم افزایش های اخیر، نفت خام کمتری در این منطقه تولید می شود. منطقه ایگل فورد نسبت به قبل از همه‌گیری، 1.4 میلیون بشکه در روز در آوریل 2020 و بسیار کمتر از بالاترین رکورد تاریخ 1.7 میلیون بشکه در روز در مارس 2015.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews