مرورگر داده های برق
مرورگر داده های برق


اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده – EIA – آمار و تجزیه و تحلیل مستقلمرورگر داده های برق – داده ها – اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA)منبع:
http://www.eia.gov/electricity/data/browser/

ترجمه و ارائه توسط: ttmnews.ir