قیمت پروپان مسکونی اندکی کاهش می یابدمیانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.66 دلار به ازای هر گالن است که یک دهم سنت نسبت به قیمت هفته گذشته و 2.7 سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، بر اساس بررسی سوخت گرمایش مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.24 دلار در هر گالن بود که هفت دهم سنت نسبت به هفته گذشته و 9.4 سنت کاهش نسبت به سال گذشته کاهش داشت.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews