کاهش چاه‌های حفر شده اما ناتمام ممکن است رشد تولید نفت خام در آینده را محدود کندطبق گزارش بهره‌وری حفاری ما (DPR)، چاه‌های بیشتری نسبت به حفاری در ایالات متحده از ژوئیه 2020 تا سپتامبر 2022 تکمیل شده است (آخرین ماهی که داده‌های مربوط به آن در دسترس است). در نتیجه، تعداد چاه‌های حفر شده اما ناتمام (DUC) در ایالات متحده تا سپتامبر 2022 به 4333 کاهش یافت که کمترین میزان از دسامبر 2013، زمانی که ما شروع به تخمین تعداد DUC کردیم. DUC های کمتر، همراه با محدودیت های خط لوله گاز طبیعی، می تواند رشد تولید نفت خام آمریکا را در آینده محدود کند.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews