ظرفیت تولید برق ایالات متحده برای توربین های گاز طبیعی سیکل ترکیبی در حال رشد استهشت نیروگاه جدید توربین گازی سیکل ترکیبی با سوخت گاز طبیعی (CCGT) امسال در ایالات متحده آنلاین شده اند یا آنلاین خواهند شد. این نیروگاه های جدید 7775 مگاوات (MW) ظرفیت تولید برق را به شبکه برق ایالات متحده اضافه خواهند کرد که بر اساس تخمین ها و داده های ما از آخرین موجودی ماهانه ژنراتورهای الکتریکی ما است. این هشت پروژه چهار سال کاهش در راه اندازی کارخانه های CCGT را معکوس می کند. ما انتظار داریم ظرفیت تولید برق CCGT تا پایان سال به تقریباً 290 گیگاوات (GW) یا 24 درصد از کل ظرفیت تولید ایالات متحده برسد.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews