ذخایر گاز طبیعی فعال فصل پر کردن مجدد را نزدیک به میانگین پنج ساله قبلی به پایان می رساندبر اساس گزارش هفتگی ذخیره سازی گاز طبیعی، ذخایر گاز طبیعی در حال کار تا 11 نوامبر 2022 به 3644 میلیارد فوت مکعب (Bcf) رسید که تقریباً با میانگین پنج ساله مطابقت داشت و از سطح سال قبل برای این زمان از سال فراتر رفت. کسری نسبت به میانگین پنج ساله در 11 نوامبر در مجموع به 7 Bcf (0.2٪) رسید که پایین ترین سطح از ژانویه گذشته است. افزایش تزریق در هفته های پایانی فصل پر کردن مجدد (1 آوریل تا 31 اکتبر) سالی را که کمتر از حد متوسط ​​برای تزریق ذخیره سازی بود، معکوس کرد.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews