قیمت پروپان مسکونی اندکی افزایش می یابدمیانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.70 دلار به ازای هر گالن است که شش دهم سنت نسبت به قیمت هفته گذشته افزایش یافته اما نه دهم سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.29 دلار به ازای هر گالن بود که نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت اما نسبت به سال گذشته پنج و نیم سنت کاهش داشت.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews