کاهش قیمت نفت گرمایش مسکونیمتوسط ​​قیمت خرده فروشی نفت گرمایش خانگی با 11.8 سنت کاهش نسبت به هفته گذشته به 4.55 دلار در هر گالن رسید. بر اساس بررسی سوخت گرمایشی منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، این رقم نسبت به سال گذشته 1.09 دلار افزایش یافته است. قیمت نفت گرمایشی در منطقه نیوانگلند به 4.45 دلار در هر گالن رسیده است که نسبت به هفته گذشته 13 و نیم سنت کاهش یافته اما نسبت به سال گذشته 1.09 دلار افزایش یافته است.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews