مقدمه ای بر EIA و بازار گاز طبیعی ایالات متحدهمقدمه ای بر EIA و بازار گاز طبیعی ایالات متحده


منبع: http://www.eia.gov/pressroom/presentations/2023-01-18_USCG_DeCarolis.pdf
ترجمه و ارائه توسط: ttmnews