قیمت نفت گرمایش مسکونی افزایش یافتمیانگین قیمت خرده فروشی نفت گرمایش خانگی با 6 سنت افزایش نسبت به هفته گذشته به 4.61 دلار در هر گالن رسید. بر اساس بررسی سوخت گرمایشی منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، این رقم نسبت به سال گذشته 1.01 دلار افزایش یافته است. قیمت نفت گرمایش در منطقه نیوانگلند 4.53 دلار در هر گالن است که نسبت به هفته گذشته 3 سنت و نسبت به سال گذشته 98.1 سنت افزایش یافته است.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews