قیمت نفت گرمایش مسکونی افزایش یافتمتوسط ​​قیمت خرده فروشی نفت گرمایش خانگی نسبت به هفته گذشته 11 سنت افزایش یافت و به 4.71 دلار در هر گالن رسید. بر اساس بررسی سوخت گرمایشی منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، این رقم نسبت به سال گذشته 1.04 دلار افزایش یافته است. قیمت نفت گرمایش در منطقه نیوانگلند 4.63 دلار در هر گالن است که نسبت به هفته گذشته 10 سنت و نسبت به سال گذشته 1 دلار افزایش یافته است.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews