قیمت پروپان مسکونی اندکی افزایش می یابدمیانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.71 دلار در هر گالن است که 1.2 سنت نسبت به قیمت هفته گذشته افزایش یافته است، اما بر اساس بررسی سوخت گرمایش منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، 3.7 سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.30 دلار در هر گالن بود که نسبت به هفته گذشته 1 سنت افزایش داشت، اما نسبت به سال گذشته 8 سنت کاهش داشت.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews