ذخایر ثابت شده نفت خام آمریکا در سال 2021 به میزان قابل توجهی افزایش یافتدر سال 2021، ذخایر ثابت شده نفت خام و میعانات اجاره ای ایالات متحده نسبت به سال 2020، 16 درصد افزایش یافت و در مجموع به 44.4 میلیارد بشکه رسید. ذخایر ثابت شده در سال 2020 به دلیل محدودیت های ناشی از بیماری همه گیر در تقاضا و تولید نفت خام، 19 درصد کاهش یافت. با این حال، در سال 2021 تقاضا برای نفت و گاز طبیعی بازگشت، قیمت ها افزایش یافت و ذخایر ثابت افزایش یافت.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews