کاهش قیمت نفت گرمایش مسکونیمتوسط ​​قیمت خرده فروشی نفت گرمایش خانگی نسبت به هفته گذشته 4.4 سنت کاهش یافت و به 4.66 دلار در هر گالن رسید. بر اساس بررسی سوخت گرمایشی منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، این رقم نسبت به سال گذشته 88.1 سنت افزایش یافته است. قیمت نفت گرمایش در منطقه نیوانگلند 4.60 دلار در هر گالن است که 2 سنت کمتر از هفته گذشته است، اما 85.2 سنت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews