قیمت نفت گرمایش مسکونی افزایش یافتمتوسط ​​قیمت خرده فروشی نفت گرمایش خانگی نسبت به هفته گذشته 1.3 سنت افزایش یافت و به 4.24 دلار در هر گالن رسید. بر اساس بررسی سوخت گرمایشی منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، این رقم نسبت به سال گذشته 67.9 سنت کاهش داشته است. قیمت نفت گرمایش در منطقه نیوانگلند 4.18 دلار به ازای هر گالن است که نسبت به هفته گذشته 4 دهم سنت افزایش یافته است، اما نسبت به سال گذشته 78.6 سنت کاهش یافته است.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews