قیمت پروپان مسکونی بدون تغییرمیانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.69 دلار در هر گالن است که نسبت به قیمت هفته گذشته تغییری نکرده است، اما بر اساس بررسی سوخت گرمایشی منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، 32 و نیم سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.28 دلار در هر گالن بود که 3 دهم سنت نسبت به هفته گذشته و 34 سنت کاهش نسبت به سال گذشته کاهش داشت.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews