کاهش قیمت نفت گرمایش مسکونیمتوسط ​​قیمت خرده فروشی نفت گرمایش خانگی نسبت به هفته گذشته 5.9 سنت کاهش یافت و به 4.19 دلار در هر گالن رسید. بر اساس بررسی سوخت گرمایشی منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، این رقم نسبت به سال گذشته 74.9 سنت کاهش داشته است. قیمت نفت گرمایش در منطقه نیوانگلند 4.13 دلار در هر گالن است که نسبت به هفته گذشته 6.3 سنت و نسبت به سال قبل 83 سنت کاهش یافته است.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews