سیستم داده انرژی دولت: کل انرژی و سایر شاخص های انرژی تا سال 2021(جمعه، 26 مه 2023) برآوردهای سالانه در سطح ایالت از کل مصرف انرژی، قیمت ها، و هزینه ها، و همچنین سایر شاخص های انرژی، تا سال 2021.


منبع:
http://www.eia.govhttps//www.eia.gov/state/seds/seds-data-fuel.php

ترجمه و ارائه توسط: ttmnews.ir