ماهنامه گاز طبیعی(چهارشنبه، 31 مه 2023) در مارس 2023، تولید گاز طبیعی خشک سال به سال در این ماه برای بیست و چهارمین ماه متوالی افزایش یافت. سطح اولیه تولید گاز طبیعی خشک در مارس 2023، 3171 میلیارد فوت مکعب (Bcf) یا 102.3 میلیارد فوت مکعب در روز (Bcf/d) بود. این سطح 7.2% (6.9 Bcf/d) بالاتر از مارس 2022 (95.4 Bcf/d) و بالاترین سطح برای هر ماه از سال 1973 بود، زمانی که ما ردیابی تولید گاز طبیعی خشک را آغاز کردیم. برداشت ناخالص نیز از مارس 2022 افزایش یافته است.


منبع:
http://www.eia.govhttps//www.eia.gov/naturalgas/monthly/

ترجمه و ارائه توسط: ttmnews.ir