گزارش حوضه پرمین(سه‌شنبه، 12 آوریل 2022) گزارش حوضه پرمین، قسمت دوم حاوی نقشه‌ها و اطلاعات به‌روزشده در مورد نمایش‌های Wolfcamp و Spraberry هیدروکربنی اصلی میدلند است. حوضه، که بخشی از حوضه بزرگتر پرمین است. نقشه‌های ساختار و ضخامت سازندهای Wolfcamp و Spraberry نیز به‌عنوان محصولات مستقل از جمله فایل‌های شکل ارائه می‌شوند.


منبع:
http://www.eia.gov/maps/pdf/Permian-p2_Spraberry_Midland.pdf

ترجمه و ارائه توسط: ttmnews.ir