سه منطقه تولیدکننده، تولید گاز طبیعی آمریکا را در سال 2021 هدایت کردنددر سال 2021، تولید گاز طبیعی ایالات متحده 2 درصد افزایش یافت و به 118.8 میلیارد فوت مکعب در روز (Bcf/d) به صورت ماهانه در دسامبر 2021 رسید که بالاترین رکورد در تاریخ است. سه منطقه باعث این رشد شدند: آپالاشیا، پرمین، و هاینزویل که مجموعاً 59 درصد از برداشت ناخالص را در سال 2021 در مقایسه با 24 درصد در سال 2011 به خود اختصاص دادند.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews