استفاده مفید از محصولات جانبی احتراق بخش برق از مواد دفع شده در سال 2020 فراتر رفتاحتراق سوخت برای تولید الکتریسیته، محصولات جانبی جامد ایجاد می کند، که در سال های اخیر کاهش یافته است، زیرا برخی از سوخت ها – به ویژه زغال سنگ، که منبع تقریباً همه این محصولات جانبی است – کمتر در ایالات متحده استفاده می شود. در سال 2020، برای اولین بار از زمانی که جمع‌آوری این داده‌ها را در سال 2008 آغاز کردیم، مقادیر بیشتری از این محصولات جانبی به جای دور ریختن، مورد استفاده مفید قرار گرفتند.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews