دو نیروگاه هسته ای در شمال ایلینوی برنامه های خود را برای بازنشستگی زودهنگام معکوس کردند – Today in Energy

28 اکتبر 2021 اکسلون، مالک و اپراتور شش نیروگاه هسته ای ایلینوی، اخیراً اعلام کرد که نیروگاه های هسته ای بایرون و درسدن به جای بازنشستگی در پاییز امسال، همانطور که قبلاً برنامه ریزی شده بود، به فعالیت خود ادامه می دهند. این اعلام پس از آن اعلام شد که قانونگذار و فرماندار ایالت ایلینویز … Read more

ساخت ابزارهای آزمایشگاهی تحلیلی: بازارهای جهانی تا سال 2027

تجزیه و تحلیل بازار تولید ابزار آزمایشگاهی تحلیلی توسط Reports Intellect بینش های دقیقی در مورد چشم انداز بازار فعلی و همچنین یک نمای کلی تاریخی دقیق همراه با پیش بینی های دقیق پیش بینی ارائه کرده است. این گزارش جنبه های مهم صنعت را پوشش می دهد و ارزیابی جامعی را برای مشتریان ارائه … Read more