بیشترین ظرفیت تولید اتانول سوخت ایالات متحده در آغاز سال 2022 در غرب میانه بود

از 1 ژانویه 2022، ظرفیت تولید کارخانه سوخت زیستی در ایالات متحده از 275 تأسیسات به 21 میلیارد گالن در سال (گال در سال) رسید. بیش از چهار پنجم ظرفیت تولید سوخت زیستی ایالات متحده برای سوخت اتانول بود. ترجمه و ارائه توسط: ttmnews

ظرفیت تولید کارخانه اتانول سوخت ایالات متحده

این ظرفیت تولید کارخانه اتانول سوخت ایالات متحده این گزارش حاوی داده‌های مربوط به کارخانه‌های اتانول سوخت ایالات متحده از 1 ژانویه 2022 است. جزئیات ظرفیت تولید سالانه توسط کارخانه در XLS موجود است. ظرفیت تولید کارخانه اتانول سوخت ایالات متحده از 1 ژانویه 2022 ناحیه PAD … Read more