آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را ترویج می کند؟ دیدگاهی از کشورهای غرب آفریقا

اثرات گرمایش جهانی به طور فزاینده ای به یک نگرانی بزرگ در میان کشورهای جهان تبدیل شده است. گرمایش زمین باعث بروز مشکلاتی مانند گرسنگی، خشکسالی، گرسنگی و بیماری های مختلف می شود. محرک اصلی گرمایش جهانی استفاده از منابع انرژی تجدید ناپذیر (NRE) است که دی اکسید کربن (CO2) را در هوا منتشر می … Read more

شورای هیدروژن در داووس راه اندازی شد که 13 شرکت بزرگ برای ترویج هیدروژن به آن می پیوندند

شورای هیدروژن – اولین ابتکار جهانی در نوع خود، اما بر اساس برنامه های مختلف ملی و منطقه ای – با هدف قرار دادن هیدروژن در میان راه حل های کلیدی انتقال انرژی است. شورا با ذینفعان کلیدی مانند سیاست گذاران، بازرگانان تجاری و هیدروژنی، آژانس های بین المللی و جامعه گسترده تر برای دستیابی … Read more