کاهش چاه‌های حفر شده اما ناتمام ممکن است رشد تولید نفت خام در آینده را محدود کند

طبق گزارش بهره‌وری حفاری ما (DPR)، چاه‌های بیشتری نسبت به حفاری در ایالات متحده از ژوئیه 2020 تا سپتامبر 2022 تکمیل شده است (آخرین ماهی که داده‌های مربوط به آن در دسترس است). در نتیجه، تعداد چاه‌های حفر شده اما ناتمام (DUC) در ایالات متحده تا سپتامبر 2022 به 4333 کاهش یافت که کمترین میزان … Read more

تعداد چاه‌های حفر شده اما ناتمام ایالات متحده همچنان نسبت به رکورد سال 2020 کاهش می‌یابد

بر اساس آخرین گزارش بهره‌وری حفاری ما (DPR)، چاه‌های حفر شده اما ناتمام (DUC) در تمام مناطق DPR ایالات متحده در آگوست 2022 در مجموع به 4283 حلقه چاه رسیده است که کمترین میزان در هر ماه از زمانی که تخمین DUCها را در اکتبر 2013 آغاز کردیم. کاهش DUCها در اکثر مناطق اصلی تولیدکننده … Read more