اثرات خشکسالی بر تولید برق آبی در غرب ایالات متحده بر اساس منطقه در سال 2021 متفاوت است – ttmnews

30 مارس 2022 در سال 2021، یک خشکسالی تاریخی که بخش اعظم غرب ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داد، منجر به کاهش عرضه آب و در نتیجه کاهش تولید برق آبی در شمال غربی اقیانوس آرام و کالیفرنیا شد. تولید برق در نیروگاه های برق آبی کالیفرنیا در سال گذشته 48 درصد کمتر از … Read more

تاسیسات برق آبی کالیفرنیا با وجود خشکسالی به قیمت ها پاسخ می دهند – ttmnews

1 دسامبر 2021 علیرغم شرایط خشکسالی شدید و گسترده، نیروگاه های برق آبی در اپراتور سیستم مستقل کالیفرنیا (CAISO)، اپراتور شبکه برای اکثر ایالت، مقدار قابل توجهی تولید را از آوریل تا سپتامبر 2021 ارائه کردند. اگرچه شرایط خشکسالی باعث کاهش عرضه آب در کالیفرنیا شد. تولید برق آبی در این مدت همچنان در واکنش … Read more