تاثیر محدودیت زمانی عملیات دیزل بر هزینه کل مدل شبیه سازی سیستم قدرت تجدیدپذیر هیبریدی مبتنی بر دیزل

گسترش شبکه برای مناطق دورافتاده به دلایل متعددی مانند فاصله زیاد از شبکه ملی، بار تقاضای کم و هزینه بالای تولید انرژی، مقرون به صرفه نیست. [1]، [1]. در مقابل، دیزل ژنراتور به طور موثر برای تامین برق در مناطق دورافتاده و روستایی برای مقابله با فقر انرژی استفاده می شود. CITATION Nad22 l 1033 … Read more

راهنمای عملیات و تعمیر و نگهداری باد فراساحلی انگلستان

عملیات و نگهداری بادی فراساحلی (O&M) به خودی خود یک بخش به سرعت در حال توسعه است، اگرچه شیوه های فنی و تجاری استاندارد شده هنوز ظهور نکرده است. این راهنما با پذیرش اینکه مسیرهای زیادی وجود دارد که O&M باد دریایی می‌تواند طی کند، محرک‌های اساسی را که صنعت را شکل می‌دهند، معرفی می‌کند. … Read more