اثرات خشکسالی بر تولید برق آبی در غرب ایالات متحده بر اساس منطقه در سال 2021 متفاوت است – ttmnews

30 مارس 2022 در سال 2021، یک خشکسالی تاریخی که بخش اعظم غرب ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داد، منجر به کاهش عرضه آب و در نتیجه کاهش تولید برق آبی در شمال غربی اقیانوس آرام و کالیفرنیا شد. تولید برق در نیروگاه های برق آبی کالیفرنیا در سال گذشته 48 درصد کمتر از … Read more

شرایط مختلط تامین آب در شمال غرب بر چشم انداز انرژی آبی 2022 تأثیر می گذارد – ttmnews

23 فوریه 2022 در 3 فوریه، مرکز پیش بینی رودخانه شمال غربی اداره ملی اقیانوسی و جوی (NWRFC) آخرین پیش بینی تامین آب خود را برای سال آبی 2022 منتشر کرد که از اکتبر 2021 تا سپتامبر 2022 ادامه دارد. از حوضه رودخانه کلمبیا و تامین آب تقریباً عادی در بقیه حوضه. این منطقه از … Read more