چاه های گاز طبیعی مستقل باعث رشد جدید در تولید گاز طبیعی عربستان سعودی – ttmnews

25 ژانویه 2022 منبع: نمودار ایجاد شده توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، بر اساس داده های آمار انرژی بین المللی و ریستاد تولید گاز طبیعی خشک عربستان سعودی برای اولین بار در سال 2020 به میانگین 11 میلیارد فوت مکعب در روز (Bcf/d) رسید که 30 درصد نسبت به سال 2010 افزایش … Read more