افزایش سرعت انرژی های تجدیدپذیر در سراسر منطقه MENA

منطقه MENA که بیش از نیمی از ذخایر نفت خام جهان و بیش از یک سوم ذخایر گاز طبیعی آن را در خود جای داده است، ممکن است مترادف با نفت و گاز باشد. با این حال، در چند دهه گذشته، منطقه تلاش های واقعی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و تبدیل شدن به … Read more